top of page

עו״ד  חגי אברהמי

עו״ד חגי אברהמי בעל נסיון משפטי ,גישור ובוררות של יותר מ-25 שנה משלב בין הפן המשפטי לפן העיסקי תוך שמירה על הגינות עסקית ומשפטית . עו״ד חגי אברהמי משמש כסגן נשיא לשכת המסחר בירושלים  ורואה חשיבות בשילוב של הפן המשפטי עם הפן החברתי סוציאלי תוך ראיית האדם במרכז ״וחי בהם״ . המוסד לגישור הינו חלק טבעי בעשייה המשפטית של עו״ד חגי אברהמי המשלב ראיה משפטית עסקית וסוציאלית תוך שימוש בפתרונות יצירתיים הנלקחים מתחמי חיים שונים ומנסיונו העשיר של עו״ד חגי אברהמי בחשיבה מחוץ לקופסה בכל תחום שהוא נוגע בו .

hagai.jpeg
הצוות: About
הצוות: About

  עו״ד יצחק הראל - אוחנה

עו״ד איציק הראל, 50, גרוש  ואב לשלושה, מוסמך לרבנות  מצעירות, ורואה את משימת חייו לחבר בין אנשים ונפשות ולא רק, לאיציק הראל היכרות עמוקה עם נפש האדם ומשלב בעבודתו גישות פסיכואנליטיות.  ״נכנסתי לעולם המשפט כדי למצוא ולהביא את הגשר והחיבור הפנימי ובין האנשים, והמצוי בעיקר בעולם הרגשי כמו בשורש המילה עצמה (גישור - רגש), כשאדם מרגיש פגוע ולא מודע לעומקה של הרגשתו, יכול ויפעל באופן הנוגד את אישיותו המוכרזת שלו ואפילו תוך פגיעה באינטרסים של עצמו מתוך מנגנון הגנה בסיסי שמגן לו על הפגיעה הרגשית״. בדיוק בנקודה זו מתמחה איציק הראל - לגשר ולחבר את השכל לרגש ולנהל את המשבר ממקום מודע במקום שמנגוני ההגנה ינהלו אותו.

עו״ד יצחק (איציק) הראל

DSC_4069_Original.jpg
bottom of page